Taipei 101 niềm kiêu hãnh của Châu Á

Taipei 101, niềm kiêu hãnh của Châu Á

Công trình Taipei 101 được tuần báo Newsweek (Hoa Kỳ) bầu chọn là một trong bảy kỳ quan mới, chương trình truyền hình Discovery còn đánh giá nằm trong bảy kỳ quan kiến tạo của thế giới